Formularz rejestracyjny

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Rejestracja użytkownika możliwa jest tylko online przy użyciu powyższego formularza.
2. Rejestracja następuje po pomyślnej weryfikacji użytkownika pocztą eletroniczną.
3. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym skutkuje niepowodzeniem rejestracji.
4. Hasło dostępu do serwisów wymagających logowania zostanie wysłane po pomyślnej rejestracji użytkownika.

DANE OSOBOWE:

5. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest P.W. Hobby.
6. Dane gromadzone przez P.W. Hobby służą wyłącznie do identyfikacji użytkownika. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania natychmiastowego usunięcia swoich danych z bazy danych.
8. Usunięcie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z subskrypcji, oraz zablokowaniem dostępu do serwisów wymagających logowania.
9. Modyfikacja oraz usunięcie danych następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www.

ZMIANY W REGULAMINIE:

10. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji.
11. O zmianach regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez informację na naszych stronach internetowych, oraz na adres poczty elektronicznej (tylko użytkownicy którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych drogą elektroniczną).


12. Rejestrując się użytkownik akceptuje powyższy regulamin.